Како да почнеш од 0
1 Чекор :

- За почеток најдобро е да инсталирате Крипно Новчаник ( место каде на сигурно ке ја чувате сета заработка)
- Наша препорака е
Exodus (ние го користиме истиот) Најдобриот бесплатен Крипто Новчаник во моментот 
- Сними и инсталирај на компјуертот 

- Важно :
     1. Запиши ја Лозинката (која сами ке ја изберете) на парче хартија 
     2. Запиши го Сигурносниот Код (кој ке ви го даде Exodus) на парче хартија
- Овие податоци ке ви требаат во случај да ја заборавите лозинката или сакате да се     логирате на друг комјутер)
- Чувајте ги на сигурно место 
2 Чекор :

- Втора работа која треба да ја направите е да се зачлените на Faucet Pay (микро новчаник)
- Овој Микро Новчаник ке ви дозволи да ги повлечете заработените средства на помал минимум
- Постојат 2 начини на повлекување на средствата од страните каде заработувате
    1. Директоно повлекување ( директно на
Exodus) - Бара поголем минимум за повлекување (пример : 20 000 сатоши (сатоши се најмалата вредност на Биткоин 1:1000000 сатоши)
    2. Повлекување преку
Faucet Pay (поврзан со Exodus) - Минимум за повлекување ( 5 000 сатоши)

- Кога ке се зачлените на Faucet Pay треба да ги поврзете (link) адресите на Faucet Pay со адресите за примање на средства на Exodus

     1. Ке го отворите Exodus
     2. Ке клитнете (пример : Bitcoin) 
     3. Ке се појават 2 адреси - 1. Send (Прати средства)          2.Receive (Прими средства)
     4. Ке кликнете на Receive и ке ја копирате дадената адреса
     5. Следно ке одите на Faucet Pay и ке ја поврзете (link address)  оваа адреса за примање на средсвата 
     6. Ова ке ви овозможи побрзо собирање на срествата на едно место - кои потоа може да ги пренесете на   
Exodus

-Пример :    Fire Faucet        -   Директно повлекување на Exodus е минимум 24 $
                                              -   Повлекување преку Faucet Pay е минимум 3 $

Step 3 :

Next thing i would suggest you watch this video on how to start building passive income from which you can reinvest or withdraw later 

  • YouTube
Доказ за повлекување на крипто 
Краток опис
1.RollerCoin - Играј игри и заработи крипто - BTC-ETH-DOGE - Играј 60+ игри во еден ден за максимум профит
2.BetFury - Бесплатно крипто секои 20 мин. - BTC-BNB Играј DICE on 95 % за минимум ризик - Добивај ДИВИДЕНДА
3.FireFaucet - Бесплатно крипто постојано  - Гледај реклами и Shortlinks - Заврши ги дневните задачи за профит
4.LuckyFish - Бесплатно секои 5 мин.-Играј Dice на 95% и CRASH на 1.2 за минимум ризик - Остани активен на групниот chat и добивај крипто постојано - Bitcoin и многу други валути
5.FreeBitco.in - Бестплатно секој 1 час - Собери 30 000 сатоши и добивај дневна дивиденда - Обложи се на спортски натпревари
You Tube Преглед 
Заработи беслпатно
Инвестирај
Smart Trade Coin
Roller Coin
Fire Faucet
  • YouTube
How to start
Second Investment
  • YouTube
  • YouTube
Lucky Fish
Freebitco.in
  • YouTube
Bet Fury
Investment
  • YouTube
Faucet Crypto
CoinPayU
  • YouTube
Larvel Faucet
Trust Dice
Simple Bits
  • YouTube
Bits Free
Coin Pot
Bitcoin Mania

Free Binance
  • YouTube